Thay lõi lọc SunnyEco

  • Giá 120.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Liên bang Nga

Dịch vụ thay thế lõi lọc nano Sunny Eco tại nhà:

Bảng giá lõi lọc nước máy lọc nano Sunny Eco:

Lõi lọc Aquavallis (dùng cho Super 5): 860.000 VNĐ

Lõi lọc SED (dùng cho Super 5): 120.000 VNĐ

Lõi lọc SOF (dùng cho Super 5): 230.000 VNĐ

Lõi lọc KDF (dùng cho Super 5): 240.000 VNĐ

Lõi lọc UF (dùng cho Super 5): 250.000 VNĐ

– See more at: http://locnuocnano.org/loi-loc-thay-the-nano-sunny-eco/#sthash.IhlbLomB.dpuf

Sản Phẩm Liên Quan