Thay lõi lọc kangaroo

  • Giá 60.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Nhập khẩu

Chi tiết sản phẩm:

Sau khi bạn sử dụng máy lọc nước được một thời gian việc quan trọng nhất là bảo dưỡng máy và để hiệu quả xử lý của máy được tốt ta cần phải thay thế lõi lọc định kỳ theo khuyến cáo của từng lõi lọc.

Lõi lọc kangaroo

Số lượng 05 lõi được sử dụng trong máy lọc nước nguyên khoáng Kangaroo mà ta phải thay thế theo định kỳ. Thời gian thay thế là tùy theo khuyến cáo thời gian thay thế của từng lõi cụ thể:

Thời gian thay thế và giá thành lõi lọc:

Tên lõi lọc  Thời gian thay thế  Giá thay thế (VNĐ)
Lõi lọc số 1  6 – 9 tháng. 60.000
Lõi lọc số 2 9 – 12 tháng. 80.000
Lõi lọc số 3 12 – 15 tháng. 60.000
Lõi lọc số 4 3 – 5 năm 450.000
Lõi lọc số 5 > 3 năm 220.000
Lõi lọc số 6 > 3 năm 220.000
Lõi lọc số 7 > 3 năm 220.000
Lõi lọc số 8 >3 năm 250.000

Để thay thế lõi lọc kangaroo tại nhà khu vực Hà Nội, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được thay thế tận nhà.

Đừng ngần ngại hãy điện thoại: Anh Tuấn: 093.772.9968 hoặc Bác Bảo: 094.244.0334

Sản Phẩm Liên Quan