XỬ LÝ NƯỚC CẤP, TINH KHIẾT

EURO KR6

Malaysia

3.700.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-1SH

3.600.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-i20 2C

950.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-i203C

1.350.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-3SH

6.700.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-2SH

3.600.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-4SH Plus

12.900.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

Liên bang Nga

4.300.000 VNĐ

Hệ thống RO 500 l/h

Liên doanh

69.500.000 VNĐ

Trang 1 trên 212