Dịch vụ kỹ thuật tại nhà

EURO KR6

Malaysia

3.700.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-1SH

3.600.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-i20 2C

950.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-i203C

1.350.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-3SH

6.700.000 VNĐ

Máy lọc nước sinh hoạt

KR-2SH

3.600.000 VNĐ

Dịch vụ phân tích Nước

Trung tâm kiểm định môi trường

Liên Hệ

Thay lõi lọc kangaroo

Nhập khẩu

60.000 VNĐ

Thay lõi lọc SunnyEco

Liên bang Nga

120.000 VNĐ

Trang 1 trên 212